ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
คลังความรู้
Sep 8, 2020 · 15 minute read
ดิสแคลคูเลีย (dyscalculia) หรือบกพร่องทางการคิดคำนวณคืออะไร
เคยหรือไม่? ที่ไม่สามารถคิดคำนวณตัวเลขง่ายๆ ได้ หรือมีปัญหาการคิดคำนวณช้า จำไม่ได้ สับสนในการคำนวณ คุณอาจจะเป็นภาวะเสี่ยงความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคิดคำนวณ หรือที่เรียกว่า ดิสแคลคูเลีย (dyscalculia) อ่านต่อ....
Sep 2, 2020 · 15 minute read
Scratch คืออะไร ดาวน์โหลดบทเรียนกันเถอะ
เริ่มต้นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมผ่านการสร้างโปรเจกต์แอนิเมชั่นที่หลากหลาย ง่าย สนุก ท้าทาย สร้างชิ้งงานได้ ควบคู่กับพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) และแนวคิดการเขียนโปรแกรมแห่งศตวรรษที่ 21
Aug 31, 2020 · 15 minute read
เด็ก ๆ ต้องการของเล่นธรรมดาๆ ไม่ใช่ไอแพดและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในปัจจุบันนวัตกรรมสำหรับเด็กยุคดิจิตอลมีพัฒนาขึ้นสำหรับเด็ก แต่ของเล่นพวกนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อเด็ก ๆ ทำให้เกิดปัญหาได้ ทางสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา The American Academy of Pediatrics (AAP) ได้ออกมาให้ข้อมูลดั่งกล่าว พร้อมทั้งแนะนำการดูแลเด็กอย่างไรในยุคที่เปลี่ยนแปลงของโลก
Aug 12, 2020 · 1 minute read
ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรสัมผัส
การเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง ได้แก่ สีนำสายตา ผิวสัมพันนูน และ สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียน และการออกเสียงที่ถูกต้อง