ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
คลังความรู้
May 18, 2020 · 20 minute read
การเล่นและการเรียนรู้
การเล่นไม่ได้ก่อให้เกิดเพียงแค่ความสนุกสนาน ผ่อนคลายเท่านั้น แต่การเล่นจะสามารถช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการได้เป็นอย่างดี บทความนี้ได้พูดถึงกระบวนการเล่นเพื่อการเรียนรู้และการแตกแขนงของเกมและบอกถึงความสำคัญของการเล่นของเด็ก
Mar 18, 2020 · 20 minute read
PBL Project-based Learning คืออะไร?
Project-based Learning (PBL)
Nov 13, 2019 · 5 minute read
ชุดสื่อ STEAM School Kit : โครงการชั่งหัวมัน
โครงการนี้เริ่มตอนครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่วังไกลกังวล ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ ทรงมีพระประสงค์ให้นำมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวายวางไว้บนตาชั่งแบบโบราณ ซึ่งอยู่ในห้องทรงงาน และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมายังวังไกลกังวลอีกครั้ง จึงพบว่ามันเทศที่วางไว้บนตาชั่งมีใบงอกออกมา
Nov 13, 2019 · 5 minute read
รู้จัก "ความบกพร่องทางการเรียนรู้" หรือ LD
ลูก ของคุณหรือเปล่า ที่กำลังประสบปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทั้งๆ ที่ก็เรียนที่เดียวกัน เรียนห้องเดียวกับลูกของผู้ปกครองท่านอื่นๆ แต่ทำไมลูกเขา อ่านได้ เขียนคล่อง มารู้จัก "ความบกพร่องทางการเรียนรู้" หรือ LD