ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
คลังความรู้
Nov 13, 2019 · 5 minute read
ชุดสื่อ STEAM School Kit : โครงการชั่งหัวมัน
โครงการนี้เริ่มตอนครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่วังไกลกังวล ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ ทรงมีพระประสงค์ให้นำมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวายวางไว้บนตาชั่งแบบโบราณ ซึ่งอยู่ในห้องทรงงาน และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมายังวังไกลกังวลอีกครั้ง จึงพบว่ามันเทศที่วางไว้บนตาชั่งมีใบงอกออกมา
Nov 13, 2019 · 5 minute read
รู้จัก "ความบกพร่องทางการเรียนรู้" หรือ LD
ลูก ของคุณหรือเปล่า ที่กำลังประสบปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทั้งๆ ที่ก็เรียนที่เดียวกัน เรียนห้องเดียวกับลูกของผู้ปกครองท่านอื่นๆ แต่ทำไมลูกเขา อ่านได้ เขียนคล่อง มารู้จัก "ความบกพร่องทางการเรียนรู้" หรือ LD
Nov 13, 2019 · 5 minute read
ฝึกกระบวนการคิด พื้นฐานสู่โค้ดดิ้ง ภาษาที่ 3 ในยุคดิจิทัล
ค่อยๆ ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เมื่อคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงว่า ‘โค้ดดิ้ง’ ควรจะเป็นภาษาที่ 3 ของเด็กนักเรียนยุคนี้ และการที่เด็กๆ จะพร้อมสู่การเรียนโค้ดดิ้ง หรือการเรียนเขียนโปรแกรมในวิชาวิทยาการคำนวณนั้น
Nov 13, 2019 · 5 minute read
FAMILY CODING DAY ANOTHER WAY ของการเรียน CODING!!
เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็พูดถึง Coding เพราะโค้ดดิ้งกำลังจะกลายเป็นภาษาสากลแห่งโลกอนาคต และเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างที่ Tim Cook เคยกล่าวไว้ว่า “ถ้าผมเป็นเด็กฝรั่งเศสอายุ 10 ขวบ ผมคิดว่าการเรียน Coding สำคัญกว่าการเรียนภาษาอังกฤษ ผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนหยุดเรียนภาษาอังกฤษ แต่ Coding จะเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารกับคน 7 พันล้านคนบนโลกนี้ได้”