ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
โครงการ "นิทานกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการคิดสร้างสรรค์"
โครงการ "นิทานกับกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการคิดสร้างสรรค์" กับ ป้ากุล นักเล่านิทานสำหรับเด็ก ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ที่จะช่วยครูและนักเรียนในเรื่อง
- การปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน
- การช่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
- เทคนิดการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=379870649471106&id=2107669066136929

#LearningDisablities #อ่านออกเขียนได้ #LearningDifferently #เรียนแบบมีสุข #สนุกให้เป็น #เล่นให้รู้ #นิทานผสานอักษร #AksornLearnspace #AksornNEX