ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
กิจกรรม micro:bit Basic Programmable Robot ตอน Mission to Mars
คอร์สเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและควบคุมหุ่นยนต์พื้นฐาน สำหรับผู้ที่ได้เรียนคอร์ส micro:bit เบื้องต้นมาแล้ว โดยคุณครูพี่เบน เบนยามิน วงษ์ประเสริฐ โดยจำลองสถานการณ์ให้น้องๆ เป็นผู้ควบคุมหุ่นยนต์ Mars rover จากสถานีบังคับที่อยู่ห่างไกลออกไป ระหว่างการทำกิจกรรมนอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแล้ว น้องๆ ยังได้เข้าใจเหตุผล ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ของการสื่อสารไร้สาย ตลอดจนเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ทดลอง ออกแบบ และปรับแต่ง protocol ด้วยตัวเองอีกด้วย
ติดตามคอร์สใหม่ๆ ได้ที่ เพจ facebook code to learn
#CodeToLearn
#Codingสร้างการเรียนรู้
#micro:bit
#coding
#AksornNEX
#ALS #NEXLearningSolution