ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
Talkknowlogy ครั้งที่ 2 เรื่อง "อนาคตจะไปโลด โค้ดดิ้งคือสิ่งที่ต้องเรียน & รู้ (Coding : the curriclum of the future)"
<div class="txt">Talkknowlogy ครั้งที่ 2  เรื่อง "อนาคตจะไปโลด โค้ดดิ้งคือสิ่งที่ต้องเรียน & รู้ (Coding : the curriclum of the future)" 

วิทยากร : Jake Bell International Partnerships Manager, Code.org ผู้นำเว็บไซต์ เขียน Code และการเรียนการสอนที่เป็นที่สนใจของครูและนักเรียนระดับโลก
</div>