ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
ประกาศผลการประกวด โครงการ “Crayola + Aksorn Nex สนับสนุนคุณครู ออกแบบแผนบูรณาการศิลปะกับการเรียนรู้ แบ่งปันสู่โรงเรียนทั่วประเทศ
⭕️ ประกาศผลรางวัล ประกวดแผนการสอนตามแนวคิดศิลปะบูรณาการ (Art Integration) โครงการ “Crayola + Aksorn Nex สนับสนุนคุณครู ออกแบบแผนบูรณาการศิลปะกับการเรียนรู้ แบ่งปันสู่โรงเรียนทั่วประเทศ"

⭕️ 5 แผนการสอนบูรณาการยอดเยี่ยมได้รับรางวัล สี Crayola Classpack สีคุณภาพ non-toxic สำหรับเด็ก 

⭕️ รางวัลทุกประเภทจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 นี้ 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูด้วยค่ะ