Coding & Robotic
สื่อพัฒนาพื้นฐาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
micro:bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
รหัสสินค้า 4778001
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้นสามารถสั่งงานได้ด้วยการเขียนโปรแกรมรูปแบบ Block-based Programming
 
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสไตล์ Block-based Programming
Text-based programmingเรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นสูงแบบ
เรียนรู้การเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบ
1. Visual Programming ผ่าน Microsoft MakeCode Platform: เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสไตล์ Block-based Programming ที่เป็นการต่อบล็อกคำสั่งที่ทั้งง่ายและสนุกสำหรับผู้เรียนที่เพิ่งเริ่มต้น 2.Text-based programming เรียนรู้การเขียนโปรแกรมขั้นสูงแบบ Text-based ผ่านภาษาPython สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้าน Coding มาแล้ว
ครบถ้วนในบอร์ดเดียว
"บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ micro:bit มีเซ็นเซอร์พื้นฐานสำหรับการเรียนรู้ เช่น เซ็นเซอร์วัดแสง วัดความเร็ว เข็มทิศ รวมทั้งปุ่มกด และ LEDแสดงผล ติดตั้งมาให้อย่างเรียบร้อย ทำให้ตัวบอร์ดสามารถเรียกใช้เซ็นเซอร์แต่ละชนิดได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียน Coding"
บูรณาการการเรียนรู้อุปกรณ์ที่หลากลาย
สามารถใช้ร่วมกับ Tinker Kit (ชุดสื่อฯเพื่อสร้างสรรค์โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์พื้นฐาน ที่ประกอบด้วยโมดูลและเซนเซอร์หลากหลายรูปแบบ สามารถสร้างโครงงานอย่างไร้ขีดจำกัด
หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action
หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action
Tinker Kit (ทิงเกอร์ คิต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างสรรค์โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์พื้นฐาน