Coding & Robotic
สื่อพัฒนาพื้นฐาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
Sam Labs Curious Car Kit (แซม แล็บส์ คูเรียส คาร์ คิต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
รหัสสินค้า 4621019
บล็อกอิเล็กทรอนิกส์บลูทูธไร้สาย ที่มาพร้อมแอปพลิเคชันสำหรับการเขียนโปรแกรมหลากหลายฟังก์ชัน สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็ม(STEM) ร่วมกับศิลปะ (ART) ได้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน โดยเริ่มเรียนรู้คำสั่งอย่างเป็นขั้นตอนด้วยเกมก่อนการโค้ด ทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำและเข้าใจคำสั่งนั้นๆ ได้ง่าย และสามารถเรียนรู้การออกแบบวงจรผ่าน แอปได้หลากหลายแบบ ตั้งแต่โมเดลแบบง่าย ไปจนถึง แบบที่ต้องใช้ตรรกะ ที่ซับซ้อน ท้าทายความสามารถ
ชุดโมดูลไมโครคอนโทรลเลอร์สำเร็จรูป
สำหรับการเขียนโปรแกรม
การออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รถเพื่อการเขียนโปรแกรม
ตัวจำลองรถบังคับเพื่อการเขียนโปรแกรมแยกตามประเภทของเซนเซอร์ และต่อยอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการการคิดอย่างเป็นระบบตอบโจรย์วิชาวิทยาการคำนวณ
Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Dash Wonder pack (แดช วันเดอร์ แพค) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
micro:bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Sam Labs (แซม แล็บส์) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์